Dịch vụ kỹ thuật trọn gói cho Sắc Ký ion Thermo Scientific Dionex

Dịch vụ kỹ thuật trọn gói cho Sắc Ký ion Thermo Scientific Dionex

Mr Trung Sắc ký ion chuyên cung cấp dịch vụ kỹ thuật trọn gói thực hiện lắp đặt, hướng dẫn vận hành, sữa chữa, kiểm tra, bảo dưỡng (Preventive Maintenance ), hiểu chuẩn và thẩm định (Performance Qualification) trên các dòng máy Sắc Ký ion Thermo Scientific Dionex DX500, DX 600/ ICS1000/1100/1500/1600/2000/2100 và Aquion, Integrion, ICS 3000/5000/5000+/6000.

Các anh chị và các bạn nên làm định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chuẩn và thẩm định máy Sắc Ký ion một năm ít nhất một lần để máy có thể hoạt động tốt và kéo dài tuổi thọ của các bộ phận trên máy sắc ký ion và dự trù các bộ phần cần mua thay thế kịp thời.

Mọi thông tin chi tiết về dịch vụ kỹ thuật và báo giá vui lòng liên hệ:

Mr Trung Sắc Ký ion

Hotline: 0918 404 017

Email: mrtrungsackyion@gmail.com

G