Kiến thức nền

Là nơi Mr. Trung sắc ký ion chia sẻ tài liệu liên quan đến sắc ký ion và các thiết bị phân tích khác để giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo. Các bạn có thể theo dõi thêm những chia sẻ về sắc ký ion của Mr. Trung tại những kênh bên dưới:

Fanpage: Mr. Trung Sắc Ký ion

Youtube: Sắc ký ion - Ion Chromatography

Zalo OA: Thiết bị phân tích sắc ký ion Mr Trung

 

Thermo Scientific Dionex Document: Nhấp để tải

Ion Chromatography Book: Nhấp để tải

HPLC Book: Nhấp để tải

GC Book: Nhấp để tải

ICP Book: Nhấp để tải

AAS Book: Nhấp để tải

LCMS, ICP-MS,GC-MS Book: Nhấp để tải

MNR,HPLC,UV-Vis,IR,AAS Book: Nhấp để tải

SamplePreparationTechniques Book: Nhấp để tải

Solid-Phase Extraction: Nhấp để tải

Electrochemistry Book: Nhấp để tải

Environment, Food, Proteomic, Pharmaceutical, Nutraceutiacls, Water Analysis: Nhấp để tải

Food Toxicants Analysis: Nhấp để tải

G