Blog

Là nơi Mr. Trung Sắc ký ion chia sẻ những kiến thức, ứng dụng thực tế liên quan đến sắc ký ion để giúp bạn sử dụng hiệu quả và tránh các lỗi không mong muốn xảy ra, cũng như có thể tự mình khắc phục lỗi và tìm ra nguyên nhân của vấn đề bạn đang gặp khi sử dụng sắc ký ion.

Các bạn có thể theo dõi thêm những chia sẻ của Mr. Trung Sắc ký ion tại những kênh bên dưới:

Fanpage: Mr. Trung Sắc Ký ion

Youtube:  Sắc ký ion - Ion Chromatography

Zalo OA:  Thiết bị phân tích sắc ký ion Mr Trung

Xử lý nền mẫu trong sắc ký ion!
Hệ thống sắc ký ion với đầu dò độ dẫn
Khái quát về sắc ký ion và các chỉ tiêu phân tích
Hướng dẫn cách pha Hydroxide
Lỗi và các vấn đề liên quan đến phần cứng khi sử dụng máy sắc ký ion Dionex Thermo Scientific
Quy trình rửa cột sắc ký ion Dionex Thermo Scientific
Các lỗi liên quan đến Phần mền Chromeleon Thermo Scientific
Chuẩn đoán và cách khắc phục các lỗi, các vấn đề liên quan trên máy sắc ký ion Thermo Scientific
Lỗi liên quan đến bơm sắc ký ion Thermo Scientific
Hướng dẫn sử dụng phần mền chromeleon 6.8
Hướng dẫn sử dụng phần mền chromeleon 7
Tản Mạn về tình hình Sắc Ký ion ở Việt Nam
Cổng thông tin online hữu ích về sắc ký ion Dionex và các sản phẩm khác của Thermo Scientific
Cải thiện LOD trong phân tích sắc ký ion
Hướng dẫn chạy thẩm định Performance Qualification/Operation Qualification cho hệ thống sắc ký ion Dionex Thermo Scientific.
G