Cổng thông tin online hữu ích về sắc ký ion Dionex và các sản phẩm khác của Thermo Scientific

Cổng thông tin online hữu ích về sắc ký ion Dionex và các sản phẩm khác của Thermo Scientific

1. Các kiến thức về sắc ký ion Dionex Thermo Scientific: Chỉ cần click và đăng ký 01 lần tại link bên dưới các bạn sẽ có thể tham khảo được các video bài giảng và tài liệu hữu ích về sắc ký ion Dionex Thermo Scientific.

Thermo Scientific IC Education Hub

2. Các tài liệu hướng dẫn sử dụng ( instruction manual, operation manual,…) liên quan đến các thiết bị sắc ký ion Dionex Thermo Scientific và các thiết bị khác của Thermo Scientific: Các bạn có thể download về tại link bên dưới.

KB.UnityLabservices

3. Các thông tin và trao đổi online hữu ích về sắc ký ion Dionex Thermo Scientific : Các bạn có thể click và truy cập tại link bên dưới.

AnalyteGuru

Mr. Trung Sắc Ký ion

Hotline: 0918404017

Email: mrtrungsackyion@gmail.com

Website: https://mrtrungsackyion.com

G