Thermo Scientifc ICS 5000+/ ICS 6000 Systems are available for Sales and Rent

Thermo Scientifc ICS 5000+/ ICS 6000 Systems are available for Sales and Rent

Hệ thống sắc ký ion ICS 5000+/ ICS 6000  hàng qua sử dụng chất lượng cao, hàng luôn có sẵn để cho thuê và bán với chế độ bảo hành từ 1 đến 3 năm, với cấu hình bơm 4 kênh gradient cùng buồn ổn nhiệt cột, đầu dò độ dẫn, đầu dò điện hóa, đầu dò UV-Vis và bộ đưa mẫu tư động AS-DV / AS-AP là cấu hình cao đáp ứng cho phát hiển hầu hết các ứng dụng liên quan đến mẫu thực phẩm, môi trường và dược phẩm của các testing lab và trung tâm nghiên cứu.

Mọi thông tin kỹ thuật về sản phẩm và báo giá vui lòng liên hệ:

Mr Trung Sắc Ký ion

Hotline: 0918 404 017

Email: mrtrungsackyion@gmail.com

G