Hệ thống sắc ký ion ICS 5000+ cho thuê và bán

Hệ thống sắc ký ion ICS 5000+ cho thuê và bán

Hệ thống sắc ký ion ICS 5000+  hàng qua sử dụng chất lượng cao, hàng luôn có sẵn để cho thuê và bán với chế độ bảo hành từ 1 đến 3 năm, với cấu hình bơm 4 kênh gradient cùng buồn ổn nhiệt cột, đầu dò độ dẫn và bộ đưa mẫu tư động ASDV là cấu hình cao đáp ứng cho phát hiển hầu hết các ứng dụng liên quan đến mẫu thực phẩm, môi trường và dược phẩm của các testing lab và trung tâm nghiên cứu.

Mọi thông tin kỹ thuật về sản phẩm và báo giá vui lòng liên hệ:

Mr Trung Sắc Ký ion

Hotline: 0918 404 017

Email: mrtrungsackyion@gmail.com

G