Online Training Course for Dionex Ion Chromatography System - Thermo Scientific

Online Training Course for Dionex Ion Chromatography System - Thermo Scientific

Với mục đích giúp cho anh chị và các bạn đang sử dụng máy sắc ký ion Dionex - Thermo Scientific có thể làm chủ và sử dụng máy sắc ký ion một cách hiệu quả, cũng như chuẩn đoán, khắc phục nhanh chóng các lỗi xảy ra trong quá trình sử dụng máy sắc ký ion.

Mr. Trung sắc ký ion, thực hiện " Chương Trình Chia Sẻ Kiến Thức và Kinh Nghiệm về Máy Sắc Ký Ion Dionex - Thermo Scientific " trong năm 2022.

Hình thức: Nền Tảng Zoom Meeting + Livestream thao tác trực tiếp trên máy sắc ký ion Dionex

Anh chị và các bạn quan tâm vui lòng đăng ký tham gia theo link bên dưới:

https://forms.gle/sx2hcDqUsx5P1Y1D8

Mọi thông tin chi tiết anh chị và các bạn có thể liên hệ với Mr. Trung sắc ký ion theo thông tin bên dưới:

Mr.Trung Sắc ký ion

Hotline: 0918404017

Email: mrtrungsackyion@gmail.com

Website: https://mrtrungsackyion.com

G