Hệ thống Sắc Ký ion Dionex ICS 3000 với đầu dò điện hóa

Hệ thống Sắc Ký ion Dionex ICS 3000 với đầu dò điện hóa

Hệ thống Sắc Ký ion Dionex ICS 3000 đã qua sử dụng chất lượng cao với đầu dò điện hóa, hàng luôn có sẵn cho thuê và bán tại Mr Trung Sắc ký ion. Với đầu dò điện hóa và cột thích hợp các bạn có thể triển khai phân tích các chỉ tiêu liên quan: cyanide, sulfide, bromide, iodide, thiocyanate, alcohols and chelating, carbohydrate, amino acids,…

Đây là hình hệ thống Sắc Ký ion Dionex ICS 3000 đã qua sử dụng đầu tiên mà Mr Trung Sắc ký ion bán cho khách hàng tại Việt Nam năm 2018. Giờ khách hàng phát triển rất hiệu quả, 1 tuần chạy khoảng 100-200 mẫu đo hoạt tính enzyme PMO (Polysaccharide Monooxygenase) với cơ chất Starch, Cellulase, Chitin; Xác định thành phần đường của một số cây thuốc, etc. Và định lượng thành phần glucose chính trong polysaccharide của cây,... bằng sắc kí ion đầu dò điện hóa HPAEC-PAD trên hệ thống Sắc Ký ion Dionex ICS 3000.

Mọi thông tin kỹ thuật về sản phẩm và báo giá vui lòng liên hệ:

Mr Trung Sắc Ký ion

Hotline: 0918 404 017

Email: mrtrungsackyion@gmail.com

 

G