Upgrading ICS 1X00/2X00/Aquion/Integrion to gradient pump with 04 channels

Upgrading ICS 1X00/2X00/Aquion/Integrion to gradient pump with 04 channels

Dịch vụ nâng cấp các dòng compact ICS 1X00/2X00/Aquion/Integrion bơm 01 kênh thành dòng bơm 04 kênh phát triển đa dạng ứng dụng như dòng ICS 3000/5000/5000+/6000

Mr.Trung sắc ký ion đã hô biến dòng Integrion bơm 01 kênh thành dòng bơm 04 kênh phát triển đa dạng ứng dụng như dòng ICS 6000 như hình cho khách hàng testing lab tại Việt Nam.

Nếu anh chị và các bạn đang sử dụng các dòng 1 kênh như ICS 1X00/2X00/Aquion/Integrion giờ muốn nâng cấp thành dòng bơm 4 kênh để triển khai đa dạng ứng dụng cần chạy gradient trộn kênh để tách các chất mong muốn trên một nền mẫu của anh chị.

Hãy liên hệ với Mr. Trung để nâng cấp và có một sự kết hợp tuyệt vời, linh hoạt, hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí tối đa cho dài lâu cho máy sắc ký ion của các anh chị và các bạn.

Mọi chi tiết tư vấn về dich vụ sắc ký ion Dionex Thermo Scientific xin vui lòng liên hệ :

Mr. Trung Sắc ký ion

HP: 0918404017

Email: mrtrungsackyion@gmail.com

Website: www.mrtrungsackyion.com

G