Guiding how to use Chromeleon 7

Guiding how to use Chromeleon 7

Để điều khiển được hệ thống sắc ký ion Dionex – Thermo Scientific, thì việc hiểu và thao tác trên phần mền  chromeleon điều khiển máy sắc ký ion rất quan trọng.

Mr. Trung sắc ký ion chia sẽ đến các bạn và anh chị tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mền Chromeleon phiên bản 7 phần cơ bản với nội dung như bên dưới.

- Hướng dẫn cách tạo file chương trình để chạy phân tích chuẩn, mẫu trên hệ thống sắc ký ion.

- Hướng dẫn cách xử lý phổ đồ, lập đường chuẩn, in kết quả.

- Hướng dẫn cách chồng hay so sánh phổ các mẫu chạy được.

- Các bước thực hiện để backup file trong phần mền Chromeleon 7.

- Hướng dẫn cách đọc kết quả từ file dữ liệu đã backup bằng Chromeleon 7.

Nhấp để tải tài liệu các phần trên.

Mọi trao đổi liên quan sắc ký ion Thermo Scinetific, anh chị và các bạn có thể liên hệ theo thông tin bên dưới.

Mr. Trung Sắc Ký ion

Hotline: 0918404017

Email: mrtrungsackyion@gmail.com

Website: https://mrtrungsackyion.com

G