Thermo Scientific column cleanup protocol when getting high pressure and contaminants on column

Thermo Scientific column cleanup protocol when getting high pressure and contaminants on column

Quy trình dành cho các anh chị và bạn nào mà đang sử dụng cột sắc ký ion loại dùng cho phân tích Anion ( loại cột AS) bị nghẹt áp suất cao hơn rất nhiều so với áp suất bình thường khi chạy cột ban đầu mới mua và bị nhiễm “High Valence Hydrophilic Ion Contamination ” và “Metal Contamination” từ nền mẫu khi chạy phân tích các anion.

Bước 1: Thay 02 miếng bed support ( là 2 miếng filter lọc ở 2 đầu cột và 2 đầu bảo vệ cột, thường hãng cung cấp kèm 02 miếng theo cột và bảo vệ cột ) như hình, để giải quyết vấn đề áp suất cao hơn so với áp bình thường do bị nghẹt 02 miếng bed support ( thường xảy ra đối với khách hàng không lọc mẫu bằng màng lọc 0.45um trước khi tiêm vào hệ thống hoặc pha động pha từ dạng bột không lọc màng lọc 0.45um trước khi dùng chạy qua cột và hệ thống. Chú ý khi tháo ra và thay 02 miếng bed support ở 02 đầu cột và bảo vệ cột, mn thao tác cẩn thận tránh bị vung các lớp pha tĩnh ra ngoài.

Bước 2: Sau đó tiến hành theo quy trình sau để vừa chạy cho ổn áp suất vừa rửa giải các tạp nhiễm bị “High Valence Hydrophilic Ion Contamination ” và “Metal Contamination” từ nền mẫu.

+ Bơm Deion Water 18.2 Mohm/cm tốc độ dòng 1ml/phút cho cột 4mm và 0.25-0,.5 ml/phút cho cột 2mm khoảng 10 phút.

+Sau đó bơm HCl 1.5M tốc độ dòng 1ml/phút cho cột 4mm và 0.25-0,.5 ml/phút cho cột 2mm khoảng 6 tiếng.

+Rồi bơm tiếp Deion Water 18.2 tốc độ dòng 1ml/phút cho cột 4mm và 0.25-0,.5 ml/phút cho cột 2mm khoảng 20 phút.

+Và sau cùng chạy pha động của cột Anion tốc độ dòng 1ml/phút cho cột 4mm và 0.25-0,.5 ml/phút cho cột 2mm khoảng 6 tiếng.

Rồi chạy chuẩn lại để check kết quả!

Mr Trung Sắc Ký ion vừa mới làm cho khách hàng 04 cây cột theo quy trình trên, áp suất trở lại bình thường và peak các chuẩn anion ra đẹp bình thường trừ peak F thì không đẹp như mong đợi ạ !

Chú ý: Hóa chất phải dùng hàng có độ tinh khiết cao và hãng xịn chứ đừng dùng hàng TQ mà rửa nhé MN. Nếu MN dùng HCl 1.5M mà chưa giải quyết được thì chuyển qua dùng Oxalic Acid 0.2M nhé!

Anh chị và các bạn cần trao đổi, tư vấn hay hỗ trợ xin vui lòng liên hệ Mr.Trung sắc Ký ion nhé!

Mr. Trung- Sắc Ký ion

Hotline: 0918404017

Email: mrtrungsackyion@gmail.com

G